In English
 Start Svenska
 Kontakta oss
 Medarbetare
 Om oss
 Partners
 Nyheter

 Bluetooth
 802.11b/g
 802.11a
 Produkter
 Kurser
 Industri
 Logistik
 Sjukvård
 IP-Telefoni
 Försäkringar

4G-Solutions.se
Box 99
71422 Kopparberg

Tel: 070-673 18 40
FAX: 070-615 24 43

 

Allt, från trasiga lysrör till åskväder, kan generera "jordslingor" (i kablarna, via jorden) Ibland leder det t.ex. bara till att man förlorar information på en HD, men vid andra tillfällen kan det leda till skador som kostar  miljoner att åtgärda (då gäller det att ha en lämplig försäkring) Ett fåtal har löst denna säkerhetsrisk genom att (mycket dyrt) installera optisk fiber, istället. Några fler har valt en (någorlunda dyr) lösning med "optokopplare"* vilket t.ex. kan skydda mot ett trasigt lysrör, men troligtvis INTE skyddar vid ett åsknedslag? Men de allra flesta, data-installationer, är precis så här sårbara! som denna bild visar.

*Olika typer av optokopplare brukar bara skydda upp till ca 1000-5000 Volt. Åsknedslag genererar mycket högre spänningar

----------------------------------------------------

Rätt typ av radio är säkrare och (vanligtvis) billigare än kabelsystem! Det ger även möjligheter till nya funktioner som t.ex. vibrations-mätare och andra kontroll-möjligheter som kan öka produktionen, minska spillet samt öka konkurrenskraften.  Driftsäkerheten är (i de flesta fall) högre!