In English
 Start Svenska
 Kontakta oss

 Om oss
 Partners
 Nyheter
 Varför Trådlös
 Bluetooth
 802.11b/g
 802.11a
 Produkter
 Kurser
 Industri
 Logistik
 Sjukvård
 IP-Telefoni
 Försäkringar

4G-Solutions.se
Box 99
71422 Kopparberg

Tel: 070-673 18 40
FAX: 070-615 24 43

 

 

Bo Henningsson är grundare av 4G-Solutions.se. Arbetar här med kundanpassade utbildningar med fokus på teknik och labbverksamhet samt konsulting inom affärs-utveckling, testning, projektledning, och konstruktion.

Lång erfarenhet inom wireless. Var en av grundarna till Blue2Space, där Bo var utvecklingsansvarig. Blue2Space är fortfarande ensamma på marknaden att ha ökat räckvidden av Bluetooth till nästan 2000 meter! (med endast 2-3 mW)

Bo har 15 års erfarenhet inom design, utveckling och installation av nätverk. Han är IBM och Lotus business partner. Bo har även mycket lång erfarenhet inom tunna klienter och realtids process kontroll och hur man även integrerar det i trådlös miljö. Han har också utvecklat inbyggda system till industriella applikationer.

Den senaste tiden har det mesta av arbetet koncentrerats till, en mängd, olika metoder att använda flera hundra radio-enheter i en och samma (industri) lokal, för att koppla samman ett stort antal olika givare och styr(PLC)system.

IBM Certified OS/2 Engineer
IBM Certified DB2 Application Developer
IBM Certified DB2 Database Administrator
IBM Certified Solutions Expert - Net.Commerce
Citrix WinFrame/MetaFrame Specialist
Microsoft Terminal Server Specialist
Lotus Notes/Domino Administrator
Radio Network IP Specialist
Barcode Specialist

--------------------------------------------------------------------

Sten Redmer har många års erfarenhet av konstruktion av program för administrativa och tekniska lösningar. Vad gäller de administrativa program som Sten konstruerat ligger merparten i kompletta system från bokföring, lager, order, fakturering, planering, med mera. Dessa system har varit totalt integrerade för att täcka små och medelstora företags behov.

Sten Redmer har också konstruerat programvaran för Dos-Avläsnings-System till kärnkraftverken Ringhalls och Forsmark. Dessa system har haft mycket hög kritisk tillgänglighet där inget får fallera i samband med deras revisioner där berörd personals upptagna stråldoser mäts och sparas.

För sågverksindustrin har Sten konstruerat kompletta system för automatisk inläsning till PaketLager och hela vägen till planering, försäljning och fakturering. Till dessa system hör också övervakning av ingående produktionslinjer.

För kuverteringsföretagen har Sten konstruerat så kallade ProduktionsOrderPlanerings-system där övervakningen sker via PLC-utrustning och ger underlag för analys av utförda arbeten. Direkt till Sten: 070-754 30 20 eller besök ADAR